นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
วิสัยทัศน์ “ อุ่มจานน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
นำการศึกษา พัฒนาการเกษตร
ขยายเขตไฟฟ้า พัฒนากลุ่มอาชีพ ”