ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางพัชรินทร์ – บ้านนายสนั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนใหญ่ข้างบ้านนางนิภา ยะปะภา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอนกลาง หมู่ที่ 1 สายบ้านนางอรุณี ขยันดี – บ้านนางเสี้ยน ชานันโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 สายบ้านนางอ่อนสี กมลคราม – บ้านนายดาวเรือง จันทรเสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 จากร้านสองบุญ – บ้านนายปรีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อจัดซื้อรถบบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)