นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น.นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมี นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี