อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจานเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มจาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักเรียนในพื้นที่ ตำบลอุ่มจาน ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี