อบต.อุ่มจาน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี