อบต.อุ่มจาน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุมจาน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี