อบต.อุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อ จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี