นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.อุ่มจาน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประสิทธิจันทคุณ (จันมี คุเนสฺโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดจันทประสิทธาราม ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี