องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ,นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ออกบริการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น บ้านอุ่มจาน – บ้านน้ำเที่ยง ระยะ 4 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนหินยางมะตอยจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ถุง ในการซ่อมแซมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทาง และจะดำเนินการจัดหางบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป