ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และการขอต่อค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ

0

Add a Comment