อบต.อุ่มจาน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 อบต.อุ่มจาน ร่วมกับ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มเดินรณรงค์ฯ จาก สระอโนดาตบ้านโพนทอง หมู่ที่ 5  ถึง วัดธาตุทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี