อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12

Posted by:

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12
เมื่อ 29 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ และรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวฯ เมื่อถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้ขยะเป็นบริเวณกว้าง จึงได้ทำการฉีดน้ำดับไฟในพื้นที่ดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง แต่ไฟยังไม่ดับสนิท เนื่องจากบ่อขยะได้มีปริมาณขยะสะสมทับถมเป็นเวลานาน เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นการเผาไหม้จากภายในกองขยะ ยากแก่การดับไฟให้สนิท จึงดับไฟที่ไหม้ภายนอกไม่ให้ลามออกไปภายนอกบ่อขยะ โดยมีพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ 2 ไร่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

0

Add a Comment