อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12
เมื่อ 29 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ และรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวฯ เมื่อถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้ขยะเป็นบริเวณกว้าง จึงได้ทำการฉีดน้ำดับไฟในพื้นที่ดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง แต่ไฟยังไม่ดับสนิท เนื่องจากบ่อขยะได้มีปริมาณขยะสะสมทับถมเป็นเวลานาน เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นการเผาไหม้จากภายในกองขยะ ยากแก่การดับไฟให้สนิท จึงดับไฟที่ไหม้ภายนอกไม่ให้ลามออกไปภายนอกบ่อขยะ โดยมีพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ 2 ไร่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ