องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างชำรุด บริเวณหน้าวัดดอนกลาง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด และติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะโดยวิธีการเสียบปลั๊กบ้านตัวเองบริเวณสามแยกบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างชำรุด บริเวณหน้าวัดดอนกลาง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด และติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะโดยวิธีการเสียบปลั๊กบ้านตัวเองบริเวณสามแยกบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด