องค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

110217 110218 110197 110198 110199 110200 110201 110202 110203 110204 110205 110207 110208 110210 110212 110214 110215