Monthly Archives: เมษายน 2022

อบต.อุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อ จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.อุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะให้การต้อนรับ นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย ซึ่งในวันที่ 1 เป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี