กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจานเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มจาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักเรียนในพื้นที่ ตำบลอุ่มจาน ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 3 ,5 และ 12 รวมทั้งสิ้น 51 ราย ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น.นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมี นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

อบต.อุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อ จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.อุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายอำเภอประจัษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะให้การต้อนรับ นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย ซึ่งในวันที่ 1 เป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน รวบรวมและจัดส่งขยะอันตรายภายในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ในโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมคณะ รวบรวมและจัดส่งขยะอันตรายภายในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ในโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับ อบจ.อุดรธานี เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกหลักวิธี ณบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุมจาน ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้า่นลานเต ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้จัดทำโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้า่นหนองเม็ก ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี