โครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถนนสวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ณ บริเวณ 2 ข้างถนน ทางไปทะเลบัวแดง ท่าเรือดอนคง หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มจาน อำเกอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอิทธิพล พันธ์โยศรี ปลัดอำเภอ(พนักงานปกครองชำนาญงานการพิเศษ) ผู้แทนนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ซึ่งมี ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยกล้าไม้ประกอบไปด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นทองอุไร ต้นทองกวาว ร่วมทั้งสิ้น 600 กล้าไม้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน

Posted by:

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน) โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการอตบ.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

Posted by:

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟในบ้านที่ชำรุดเสียหาย ลดการสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

0

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

Posted by:

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้คณะจนท.อบต.อุ่มจาน ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

Posted by:

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมจนท. ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเมืองปัง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

0

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12

Posted by:

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12
เมื่อ 29 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ และรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวฯ เมื่อถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้ขยะเป็นบริเวณกว้าง จึงได้ทำการฉีดน้ำดับไฟในพื้นที่ดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง แต่ไฟยังไม่ดับสนิท เนื่องจากบ่อขยะได้มีปริมาณขยะสะสมทับถมเป็นเวลานาน เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นการเผาไหม้จากภายในกองขยะ ยากแก่การดับไฟให้สนิท จึงดับไฟที่ไหม้ภายนอกไม่ให้ลามออกไปภายนอกบ่อขยะ โดยมีพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ 2 ไร่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

0

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับนายก อบต.อุ่มจานมอบถุงยังชีพ ให้กับ นายคำ สารีกุล ประชาชน บ้านน้ำเที่ยง ม.9

Posted by:

0

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

Posted by:

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

เมื่อ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ,นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน, และจ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้ง 7 จุดภายในตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สภ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ตั้งจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ( 7 วัน) ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลอุ่มจาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจในตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

Posted by:

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจในตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ,นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน, นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัด อบต.อุ่มจาน และจ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ประจำจุดตรวจทั้ง 7 จุดภายในตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สภ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน และมุ่งเน้นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุภายในตำบลอุ่มจาน ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยเน้นย้ำเรื่องการเมาแล้วขับ กับการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกป้องกันศีรษะ ซึ่งตั้งจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ( 7 วัน) ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลอุ่มจาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

0

นำส่งหนังสือแก่นายนคร ขยันดี ประธานกลุ่มเรือท่าเรือบ้านดอนคงเรื่อง มาตรการระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Posted by:

เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. อบต.อุ่มจาน โดยนาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน และนายวรวุฒิ ชาวสระใคร ปลัด อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ พร้อมจนท.กู้ชีพฯ จำนวน 3 นาย นำส่งหนังสือแก่นายนคร ขยันดี ประธานกลุ่มเรือท่าเรือบ้านดอนคงเรื่อง มาตรการระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีมตราการดังนี้
1.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด และมีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม
2.ให้พนักงานขับเรือ นักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ชมทะเลบัวแดง
3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งที่ท่าเรือ และในเรือ ไว้บริการอย่างพอเพียง
4.จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมทั้ง
ให้ลงทะเบียนก่อนเข้าออก เพื่อที่จะติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการได้
5.ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในเรือ เสื้อชูชีพ เบาะรองนั่ง เพื่อพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้
บริการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6.จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมไปกำจัดอย่าง
ถูกต้องทุกวัน
7.ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง
8. สังเกตอาการของผู้ขับเรือ หรือนักท่องเที่ยว หากมีอาการป่วย เช่นมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้รีบไปพบแพทย์ และงดให้บริการทันที
9.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างความรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และมาตรการต่างๆที่
กำหนด แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการชมทะเลบัวแดง ของเรือทะเลบัวแดงบ้านดอนคง ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดความแออัด และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างของสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ณ ท่าลงเรือบ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

0
Page 1 of 3 123