จ่าสิบเอก ชัชพรรณ ทองเปี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไอคำ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานได้ดำเนินจัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมไอคำ องการบิหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุัดรธานี

อบต.อุ่มจาน ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบบ้านโฮมฮัก หลังที่ 129/1 ให้กับนายทองสา เพื่อมั่น ราษฎรบ้านน้ำเที่ยง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน ครัวเรือนเป้าหมาย Thai QM

เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีม One Home อุดรธานีและประชาชนจิตอาสา ตำบลอุ่มจาน ให้การต้อนรับนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาส่งมอบบ้านโฮมฮัก หลังที่ 129/1 ให้กับนายทองสา เพื่อมั่น ราษฎรบ้านน้ำเที่ยง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน ครัวเรือนเป้าหมาย Thai QM โดยมีนางสาวภาวิณี พสนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน 62,880 บาท ในขณะที่การก่อสร้างบ้านหลังนี้ จิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมลงแรงก่อสร้างบ้านโดยไม่คิดมูลค่า ณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ ข้างทางถนนโพนทอง-ทะเลบัวแดง บ้านดอนคง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี
ณ ข้างทางถนนโพนทอง-ทะเลบัวแดง บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินจัดอบรมการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

เมือ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินจัดอบรมการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุดรธานี ,ปลัออำเภอประจักษ์ศิลปาคม และท้องถิ่่นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี นาย วรพล ศิริสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานอุ่มจาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ไอ่คำ อบต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินจัดอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.อบต.อุ่มจาน นำโดย นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจานเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มจาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักเรียนในพื้นที่ ตำบลอุ่มจาน ณ หอประชุม (ไอ่คำ) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อและผู้กักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 3 ,5 และ 12 รวมทั้งสิ้น 51 ราย ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี