admin

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3
และวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันนี้ 31 มี.ค.64 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีอ่านสาส์นฯ งาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” ทั้งนี้ได้จัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปกครงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอด ทรงสร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติทั้งการป้องกันประเทศ การปกครอง ด้านศาสนา และด้านการศึกษา วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี จึงเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า ” พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” แปลว่า ” พระเจ้า แผ่นดินผู้เป็นใหญ่ โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

อบต.อุ่มจาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย(ตรวจสุขภาพบ้าน) โดยมีนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน ณ ที่ทำการอตบ.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟในบ้านที่ชำรุดเสียหาย ลดการสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้คณะจนท.อบต.อุ่มจาน ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019

อบต.อุ่มจาน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนบ้านเมืองปัง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน มอบหมายให้นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมจนท. ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเมืองปัง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12

อบต.อุ่มจาน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะบ้านโพนทอง หมู่ 12
เมื่อ 29 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ได้รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ่อขยะบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อบต.อุ่มจาน โดยนายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการปฏิบัติงาน พร้อม จนท.กู้ชีพฯ และรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวฯ เมื่อถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้ขยะเป็นบริเวณกว้าง จึงได้ทำการฉีดน้ำดับไฟในพื้นที่ดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง แต่ไฟยังไม่ดับสนิท เนื่องจากบ่อขยะได้มีปริมาณขยะสะสมทับถมเป็นเวลานาน เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี และเป็นการเผาไหม้จากภายในกองขยะ ยากแก่การดับไฟให้สนิท จึงดับไฟที่ไหม้ภายนอกไม่ให้ลามออกไปภายนอกบ่อขยะ โดยมีพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้ประมาณ 2 ไร่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แจ้งให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้แจ้งให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

  • มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
  • มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
  • วัดอุณหภูมิร่างกาย
  • ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับนายก อบต.อุ่มจานมอบถุงยังชีพ ให้กับ นายคำ สารีกุล ประชาชน บ้านน้ำเที่ยง ม.9

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

นายกอบต.อุ่มจาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 7 วันอันตรายวันสุดท้ายในพื้นที่ตำบลอุ่มจานภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564

เมื่อ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นาย จิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล นายก อบต.อุ่มจาน ,นายอุดม จันทรเสนา รอง นายก อบต.อุ่มจาน, และจ.ส.อ.ชัชพรรณ ทองเปี่ยม จพง.ธุรการฯ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้ง 7 จุดภายในตำบลอุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) พ.ศ.2564 โดยเป็นการบูรณาการระหว่าง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สภ.ประจักษ์ศิลปาคม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ตั้งจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ( 7 วัน) ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลอุ่มจาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ