อบต.อุ่มจาน ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบบ้านโฮมฮัก หลังที่ 129/1 ให้กับนายทองสา เพื่อมั่น ราษฎรบ้านน้ำเที่ยง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน ครัวเรือนเป้าหมาย Thai QM

เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีม One Home อุดรธานีและประชาชนจิตอาสา ตำบลอุ่มจาน ให้การต้อนรับนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาส่งมอบบ้านโฮมฮัก หลังที่ 129/1 ให้กับนายทองสา เพื่อมั่น ราษฎรบ้านน้ำเที่ยง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน ครัวเรือนเป้าหมาย Thai QM โดยมีนางสาวภาวิณี พสนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน 62,880 บาท ในขณะที่การก่อสร้างบ้านหลังนี้ จิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมลงแรงก่อสร้างบ้านโดยไม่คิดมูลค่า ณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี