อบต.อุ่มจาน จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานได้ดำเนินจัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมไอคำ องการบิหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุัดรธานี