องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไอคำ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี