องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี