นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ ข้างทางถนนโพนทอง-ทะเลบัวแดง บ้านดอนคง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายดิเรก เหล่าก้อนคำ นายก อบต.อุ่มจาน พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี
ณ ข้างทางถนนโพนทอง-ทะเลบัวแดง บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี